Carmel & Sonoma - simpson3

Cypress stone staircase.

pointlobospark